Dla wszystkich osób noszących okulary, oprócz świetnego wyglądu, największe znaczenie ma dobre, precyzyjne widzenie. Możemy to uzyskać tylko i wyłącznie przy prawidłowym wykonaniu okularów, z zachowaniem indywidualnych dla danej osoby parametrów montażu soczewek okularowych. Dlatego do poprawnego wykonania okularów nie wystarczy podać wadę wzroku oraz rozstaw źrenic (PD) tak jak się to robi w zamówieniach np. internetowych – to wszystko za mało by dobrze widzieć w okularach. Poza rozstawem źrenic, drugim istotnym parametrem, jest wysokość montażu soczewek w oprawie okularowej, która zależy od konstrukcji danej soczewki. Jeśli nasz rozstaw i wysokość źrenic nie zostaną uwzględnione lub pomiary te obarczone będą błędem pomiarowym, może zostać wywołany tzw. efekt pryzmatyczny. Wielkość tego efektu będzie zależna od wielkości korekcji okularowej. Oprócz dyskomfortu w noszeniu okularów i braku adaptacji do okularów, może on powodować trwałe następstwa dla naszego widzenia obuocznego, z zezem włącznie.

Oprócz wyżej wymienionych parametrów, przy wykonywaniu okularów istotne znaczenie mają również:

  • vertex (odległość soczewki okularowej od rogówki oka)
  • kąt pantoskopowy (odchylenie tarczy oprawy od osi pionowej),
  • kąt krzywizny oprawy.

Im wyższa wartość korekcji, tym parametry te mają większe znaczenie. Po uwzględnieniu powyższych parametrów uzyskujemy tzw. moc referencyjną soczewki, która umożliwia bardziej precyzyjną korekcję i tym samym lepsze widzenie.
Wszystkie osoby, które noszą okulary korekcyjne już od wielu lat i te, których wada wzroku jest znaczna, wiedzą, że ważna jest nie tylko moc soczewek okularowych, ale także odpowiednio dobrana ich konstrukcja, dobrze dopasowania oprawa okularowa oraz prawidłowy montaż soczewek z uwzględnieniem wszystkich parametrów. Wszystko to może odbyć się tylko w profesjonalnym salonie optycznym, który działa świadomie, przywiązując pełną wagę do zasad jakim powinno się poddawać konstruowanie każdych okularów. Niestety w codziennej praktyce bardzo często spotykamy się z nieprawidłowo wykonanymi okularami. Pierwszym sygnałem dla pacjenta, że coś jest nie tak, są dyskomfort, nadmierne zmęczenie, nasilające się bóle głowy itp. Niestety często po czasie związanym z niedogodnościami pacjenci adaptują się do źle wykonanych okularów, co w następstwie znacznie utrudnia, a nieraz uniemożliwia prawidłowy dobór kolejnych dobrych okularów, przez które pacjent mógłby dobrze i komfortowo oglądać świat.