Polityka Prywatności

Poznań, dnia 23 maja 2018 roku

Klauzula informacyjna

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest MEDAR OPTYK Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Komornikach, ul. Poznańska 112, zwanego dalej MEDAR OPTYK.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. Realizowania transakcji sprzedaży produktów z oferty MEDAR OPTYK.
  2. Spełnienia obowiązków prawnych Administratora w związku ze sprzedażą.
  3. Wykonania innych obowiązków wynikających z nadrzędnych przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, czy rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  4. Spełnienia wymogów Prawa Medycznego, rozporządzeń Ministra Zdrowia odnośnie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, wymogów Ministra Zdrowia odnośnie osób wykonujących zawody medyczne: lekarz, optometrysta, technik optyk.
  5. Działań marketingowych realizowanych przez MEDAR OPTYK, a także w celu badania Państwa satysfakcji z zakupionych towarów – w zakresie, na który wyrazili Państwo zgodę.
  6. Celem monitoringu wizyjnego zainstalowanego i użytkowanego w salonach MEDAR OPTYK jest zapewnienie bezpieczeństwa klientów, pracowników i mienia Administratora. Dane z monitoringu są rejestrowane i przechowywane przez okres 30 dni, po czym są usuwane automatycznie z systemu. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w punktach 1 – 4 oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających ze sprzedaży, a także z innych przepisów prawa, a w przypadku zgody marketingowej do czasu prowadzenia działalności lub do ewentualnego zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu lub cofnięcia zgody.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez MEDAR OPTYK narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy wysłać wiadomość na adres e-mail: biuro@medaroptyk.pl